Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Dolny Śląsk Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie unijne

Dofinansowanie unijne

Medicadent Anna Dudziak realizuje projekt pt.: "Wprowadzenie innowacyjnych usług z zakresu kompleksowej diagnostyki i leczenia stomatologiczno-ortodontycznego przez Medica-DENT Anna Dudziak" jest zakup środków trwałych, w tym specjalistycznych urządzeń stomatologicznych, niezbędnych poszerzenia prowadzenia kliniki stomatologicznej.
Projekt usprawni działalność przedsiębiorstwa w zakresie świadczenia usług dentystycznych w klinice stomatologicznej oraz ułatwi obsługę pacjentów.

Projekt zakłada wdrożenie innowacyjnych technologii wspierającej proces precyzyjnego diagnozowania pacjentów.
Głównym celem projektu jest zaoferowanie pacjentom kliniki usług stomatologicznych na najwyższym poziomie przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń stanowiących wyposażenie gabinetów stomatologicznych oraz pracowni implantoprotetyki.

Wartość dofinansowania: 226 494,06 pln
Projekt dofinansowany w ramach działania 1.5 'Rozwój produktów i usług w MŚP', typ 1.5.A 'Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat'"